Nombre de résultats trouvés : 1

Filtres: author est Ефимова  [Réinitialiser tous les filtres]
Е
Ефимова, А.Е. (1926).  Телеутская свадьба. Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР [Materialy po svad'be i semejno-rodovomu stroju narodov SSSR], Leningrad, Tip. Krasnye Gazety. pp. 225-246.