Nombre de résultats trouvés : 3

Filtres: keyword est Geography-of-Europe  [Réinitialiser tous les filtres]
K
Kiprina, E.N., Sevast'Anov, D.V. (2008).  Problemy ispol'zovania istoriko-kul'turnogo nasledia korennyh malocislennyh narodov Severa v turistskoj deatel'nosti (na primere Hmao-Ugry). Izvestia Russkogo geograficeskogo obsestva, 140, pp. 45-50 1 fig.. Abstract
Kalihman, T.P. (2007).  Osobo ohranaemye prirodnye territorii Bajkal'skogo regiona. Izvestia-Rossijskoj-Akademii-nauk.-Seria-geograficeskaa, 3, pp. 75-86 2 fig., 5 tabl.. Abstract
P
Prokuskin, A.S., Guggenberger, G. (2007).  Rol' klimata v vynose rastvorennogo organiceskogo vesestva s vodosborov kriolitozony Srednej Sibiri. Meteorologia i gidrologia, 6, pp. 93-105 4 fig., 4 tabl.. Abstract